top of page

Mít ruột đỏ xơ đỏ là loại mít giữ vị trí quán quân về độ ngọt, trái nhỏ gọn dễ ăn, còn chưa phổ biến trên thị trường do mới có ít người trồng và giá trái còn cao gấp đôi mít Thái nên cơ hội để trồng và bán rất tiềm năng.

 

Giống mít ruột đỏ là giống mít cho thu hoạch sớm, từ 16 đến 18 tháng là đã cho thu hoạch. Bình quân thu hoạch mỗi cây được 160 đến 200kg trái/năm.

 

Hiện nay nhiều nhà nông lùng nơi bán giống mít ruột đỏ nhưng không có vì cây giống chưa nhiều. Hiện nay vườn cây giống Tư Quân Cái Mơn có giống mít ruột đỏ xơ đỏ với phẩm chất vượt trội và có khả năng cung cấp số lượng lớn, đã từng cung cấp cho rất nhiều trang trại, vườn cây ăn trái trên khắp đất nước.

Bán cây giống mít ruột đỏ xơ đỏ

    bottom of page