top of page

Cung cấp số lượng lớn mai vàng kiểng (mai rừng, mai thế, mai ghép...) phục vụ cho thị trường vào dịp tết.

Ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp số lượng lớn mai chiếu thuỷ cây con, cây đã tạo thế các loại.

Hàng bắt đầu xuất ra thị trường vào khoảng tháng 10 âm lịch hàng năm. Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

Cung cấp mai vàng, mai chiếu thủy, mai kiểng

    bottom of page