top of page

Cóc Thái cũng giống với cây cóc thường, thuộc loại cây thân mộc, mọc nhanh, phân nhánh nhiều, cành giòn dễ gãy. Tuy nhiên, khác với cóc ta cây to lớn, mỗi năm chỉ ra trái một lần, cây cóc Thái tuy nhỏ, cao từ 1,5 đến 2 mét nhưng tàn nhánh sum suê, trái ra quanh năm. Cây trưởng thành kể từ năm thứ 3. Cây cóc rất dễ trồng, ít sâu bệnh, cho nhiều trái, trồng khoảng 18-20 tháng là thu hoạch và đầu ra luôn thuận lợi.


Cây cóc Thái có thể trồng xen canh với các loại cây ăn trái khác như xoài, cam, mận, ổi mà vẫn cho hiệu quả kinh tế cao. Cóc Thái dễ thích nghi với nhiều loại đất và cũng không đòi hỏi kỹ thuật quá cao .Có thể trồng trên đất ruộng, đất vườn có bờ bao không ngập nước hoặc trồng xen canh với các loài cây ăn trái khác mà cây vẫn phát triển tốt. Ưu điểm của cóc Thái là sau khi hái trái, cắt bỏ nhánh già là cây sẽ ra đọt mới và bông lại liên tục, cây càng già trái càng sai.

Hiện nay, các nhà vườn và những người chơi cây kiểng có nhu cầu mua cây Cóc Thái giống về trồng rất nhiều.Trại cây giống Tư Quân Cái Mơn cung cấp giống Cây cóc Thái với phẩm chất vượt trội và số lượng không giới hạn, đã từng cung cấp cho rất nhiều vựa cây ăn quả, vườn cây ăn trái trên khắp đất nước.

Giống cây cóc Thái

    bottom of page